1.    Zarząd Spółdzielni przyjmuje codziennie w godz. 700 – 800, w każdy wtorek w godz. 1500 – 1700 - Sekretariat, pok. 204,

       II p. tel. 34 372-36-00,

       email: sekretariat@ssm.czest.pl

2.    Przedstawiciel Rady Nadzorczej przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1600 – 1700, pok. 217, II p.

3.    Administracja Osiedla „Śródmieście”

       ul. Kościuszki 3

       tel. 34 372-35-41 do 44

4.    Administracja Osiedla „Trzech Wieszczów”

       al. Bohaterów Monte Cassino 10

       tel. 34 372-35-51 do 54

5.   Oddział Utrzymania Zasobów

       ul. Armii Krajowej 1/3 pok. 307

       tel. 34 372-36-20

6.    Pogotowie techniczne

       tel. 34 324-40-76; 726 539 409

       czynne w dni robocze       1500 – 2200

       w dni wolne od pracy        700 – 2200

7.    Pogotowie dźwigowe czynne całą dobę

       tel. 34 324-40-76

8.    Kasy Spółdzielni

       Kasa główna

       ul. Armii Krajowej 1/3 pok. 118, I p.

       Kasa Osiedla „Trzech Wieszczów”

       al. Bohaterów Monte Cassino 10

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 730 do 1400 / przerwa 1030 – 1100

wtorek od 930 do 1600 / przerwa 1230 – 1300

Wpłaty należy dokonywać do 20-go każdego miesiąca

Konto bankowe Spółdzielni

PKO BP S.A. 26 1020 1664 0000 3702 0019 7913

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Armii Krajowej 1/3

42-200 Częstochowa

Tel.: 34 372-36-00

Fax: 34 372-36-28

E-mail: sekretariat@ssm.czest.pl

NIP: 573-010-45-71, Regon: 000785490

KRS: 0000153346

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00

wtorek: 9.00 - 17.00

Szybki internet